Onze school

Geschiedenis

Onze school bestaat al sinds 1954. Vanaf 1997 valt de Oecumenische Jenaplanschool Molenwijk onder de stichting St.-Christoffel. Een  schoolbestuur dat acht scholen in Boxtel onder zijn beheer heeft.
Een stukje terug in de tijd.

In 1954 werd onze school opgericht door de Stichting Hervormd Onderwijs. Het was een tweeklassige school aan het Ronduutje, waarin kinderen van 'klas 1 t/m 6' waren ondergebracht (nu groep 3 t/m 8) en een kleuterklas (nu groep 1/2). In de omgeving van de school ligt de Molenwijkseweg, waaraan de school haar naam ontleent.

In 1971 werd de school uitgebreid met een vrijstaande kleuterschool, waarna in 1974 aan het oorspronkelijke gebouw nog twee lokalen werden toegevoegd. Er werd nog steeds met verschillende jaargroepen in een klas gewerkt. Deze situatie was aanleiding om te zoeken naar een passende onderwijsvorm.

Het Jenaplanonderwijs, ontwikkeld door Peter Petersen, was een weloverwogen keuze. Vanwege het onderwijssysteem werd de school ook bezocht door kinderen met andere of geen geloofsovertuigingen.
Daarom is in 1980 besloten om de naam van de stichting te wijzigen in 'Stichting Oecumenisch Onderwijs'.

Vanaf 1997 valt de school onder de Stichting St.-Christoffel en is de naam veranderd in de Oecumenische Jenaplanschool Molenwijk. Met de wet op het basisonderwijs van 1985 werd de school voor de derde maal uitgebreid, nu met een speelzaal. Vanwege het groeiend aantal kinderen werd het schoolgebouw aan het Ronduutje uitgebreid met verschillende noodlokalen.

Per januari 2005 zijn wij verhuisd naar het gebouw op de hoek van de Achterberghstraat en de Speelmanstraat. De omvang van ons nieuwe schoolgebouw is passend voor onze acht stamgroepen. Tevens ligt dit gebouw meer centraal in Boxtel, waardoor de bereikbaarheid verbeterd werd.

De school heeft ongeveer 200 leerlingen, die over acht stamgroepen zijn verdeeld:
• 2 onderbouwgroepen (groep 1 en 2) - de onderbouw
• 3 middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5) - de middenbouw
• 3 bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8) - de bovenbouw

Het team van de school bestaat uit een directeur, een intern begeleider, elf leerkrachten, een onderwijsassistente, een conciërge, een administratieve medewerkster en een interieurverzorgster.
Elke bouw (de onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen) heeft een leerkracht die ook een aantal organisatorische taken heeft: de bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren organiseren en zorgen
voor afstemming van gezamenlijke activiteiten in de bouw en ze zijn aanspreekpunt voor de directeur. De directeur heeft samen met de bouwcoördinator en de interne begeleider driewekelijks een overleg voor afstemming van de organisatie van onderwijsactiviteiten. De directeur is eindverantwoordelijk.
 

Ligging van de school

Onze school ligt in Boxtel-Noord, op de grens van de wijk Selissen en het centrum. De huidige ontwikkeling van Selissen laat een toename van het aantal jonge gezinnen zien. De wijk Munsel, direct grenzend aan Selissen, en de nieuwgebouwde wijk aan de rand van het centrum (Breukelen) liggen in de directe omgeving van de school. Uit deze en ook andere wijken van Boxtel bezoeken kinderen onze school. De meeste ouders kiezen de school vanwege de  voor Boxtel unieke onderwijsvorm, het Jenaplanonderwijs en/of de oecumenische identiteit van de school . Onze school heeft daardoor duidelijk een 'bovenwijkse' functie en is niet alleen gericht op kinderen afkomstig uit de directe omgeving.

Veiligheid

Om de veiligheid van de kinderen zo goed mogelijk te waarborgen hebben we verkeersbrigadiers. Dit zijn opgeleidde ouders en kinderen die helpen bij het oversteken van de Achterberghstraat.