Poelenadoptie
 

In de lente van 2011 heeft onze school een poel geadopteerd.
Dit is een nieuw gegraven poel in het dommelstroomdal, op 3 minuten lopen afstand. Deze adoptie is mogelijk gemaakt door samenwerking met Waterschap de Dommel en de plaatselijke Werkgroep Natuur en Landschaps Beheer. De gemeente Boxtel ondersteunt dit project.

Het is de bedoeling dat de bovenbouw minimaal twee maal per jaar onderhoud pleegt aan de omgeving van de poel. Daarnaast kunnen we de poel voor allerlei onderzoeksactiviteiten gebruiken.

Hieronder een foto van de eerste onderhoudsdag in november 2011