In vijf jaar tijd van een kaal tegelplein naar een kind en natuurvriendelijk schoolplein!

Vanaf het moment dat we zijn verhuisd naar deze huidige locatie hebben we met alle ouders, kinderen en team gewerkt aan ons plein.
Hoe dat globaal in zijn werk is gegaan kun je in het volgende artikel lezen.

Klik
artikel ontwikkeling van het plein.doc om het artikel te lezen.

Ook hebben we een beleidsstuk geschreven dat belangrijk is met betrekking tot de veiligheid op het plein.  Nieuwe ouders worden op het gezonde risico van ons plein gewezen.
Beleidsstuk natuurlijke schoolplein Jenaplan school Molenwijk.doc