Humankind

Betreft: overblijven (TSO)
 
De coördinatie van het overblijven (TSO) wordt uitgevoerd door Stichting kinderopvang Humanitas. Voor de TSO administratie werken we nauw samen met een extern administratiekantoor, Murlen Dienstverlening. Zij hebben ruim 18 jaar ervaring met TSO registratie en administratie.
Murlen dienstverlening werkt voor de TSO administratiesysteem met een internet portaal, iDEALnet.nl
 
Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Na registratie in iDEALnet ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord zodat u kunt inloggen op uw persoonlijke ouderpagina.

 • Aan- en afmelden voor de TSO regelt u zelf op uw eigen ouderpagina. Hier ziet u ook wanneer uw kind(eren) is(zijn) geregistreerd voor de TSO. iDEALnet stuurt u zelfs een mail als bevestiging van een aanmelding en afmelding.

 • De kosten voor de TSO kunnen uitsluitend worden betaald via uw eigen ouderpagina in iDEALnet. Let op, het rekeningnummer zal dus veranderen! Het is de bedoeling dat u vooraf saldo inkoopt en zorg draagt dat er voldoende saldo op uw overzicht staat voor het overblijven. Uw actuele saldostand kunt u nu zelf online volgen.

 • Het is niet mogelijk om via school de overblijf te regelen of contant te betalen.

 • Bij het tijdig afmelden van vaste overblijfdagen worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Murlen wordt uw contactpersoon voor de TSO financiën en voor het aan- of afmelden van uw kind voor de TSO.

 • Het overblijftarief wordt € 1,75 per kind per keer ongeacht of u vaste dag(en) kiest of flexibel wilt overblijven.

 
Wie zorgt er voor mijn kind?

 • Het streven is om zoveel mogelijk met de huidige vrijwilligers samen met een coördinator zorg te dragen voor uw kind(eren) tijdens de TSO.

 • De vrijwilligers en coördinator blijven uw eerste aanspreekpunt over de TSO.

 
Wat wordt er van u verwacht?

 • Indien uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van het overblijven (TSO) volgend schooljaar, dan kunt u via Murlen dienstverlening een aanvraagformulier ontvangen. Na verwerking van de gegevens door Murlen, ontvangt u een 2-tal mails via iDEALnet en krijgt u na eenmalige registratie inloggegevens toegestuurd per mail.

 • Indien u het afgelopen schooljaar al gebruik heeft gemaakt van de TSO willen wij vriendelijk vragen om bijgaand aanvraagformulier ingevuld te retourneren naar murlen@murlendienstverlening.com. Omdat er recent een nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht is (bekend als AVG/GDPR) moeten we deze werkwijze volgen.

 • Aan- en afmelden graag op uw eigen ouderpagina in iDEALnet, liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk op de dag zelf tot 10.00 uur! In noodgevallen kan er nog aan- of afgemeld worden tot 11.30 uur door contact op te nemen met Murlen, 085-2734910.

 • Mocht u andere vragen hebben over iDEALnet of de TSO administratie dan kunt u altijd contact opnemen met Murlen, 085-2734910 of kijken op de website van Murlen dienstverlening www.murlendienstverlening.com

 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet, namens teams Humanitas en Molenwijk,
 
Daniëlle van Montfoort
Locatiemanager regio Midden- Brabant
Stichting kinderopvang Humanitas
 
Monique van de Ven
Directeur Jenaplanschool Molenwijk

TSO Aanvraagformulier inlogcode iDEALnet De Molenwijk.docx