Christoffeldag 6-12-2017
Onze collega's Brenda en Noortje verzorgden een workshop over het belang van goede groepsvorming en hoe je daar als leerkracht je rol in hebt.
Er waren veel enthousiaste reacties van collega's van andere scholen.
workshop Groepsvorming Christoffeldag